Skip links
Báo Sài Gòn Giải phóng

 Báo Sài Gòn Giải Phóng là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ra đời vào năm 1975. Tờ báo còn là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM. Báo Sài Gòn Giải Phóng có nhiệm vụ “Đưa ý Đảng đến với lòng dân” và “Đưa lòng dân đến với Đảng”. 40 năm qua, Báo SGGP đã nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn, để đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, chuẩn xác và đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam của bạn đọc. Số lượng phát hành hiện nay khoảng 130.000 bản mỗi ngày. Tòa soạn báo đặt tại số 432 – 434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: https://www.sggp.org.vn/