Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Sài Gòn Giải phóng

Báo Sài Gòn Giải Phóng là Nhật báo lớn của Việt Nam, trực thuộc Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phát hành hiện nay khoảng 130.000 bản mỗi ngày. Tòa soạn báo đặt tại số 432 – 434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: https://www.sggp.org.vn/