Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Trailer Giới thiệu Startup Wheel 2015

 Bạn có một Ý TƯỞNG tốt và mong muốn biến nó thành TIỀN?
– Bạn có một khát vọng THÀNH CÔNG và cần lắm những người DẪN DẮT?
– Bạn luôn muốn biến ước mơ thành HIỆN THỰC và gia nhập CỘNG ĐỒNG khởi nghiệp trẻ?
– Bạn đã có đủ DŨNG KHÍ để khởi nghiệp?

Hãy đăng ký tham gia cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp Startup Wheel 2015 – một SÂN CHƠI KINH DOANH hữu ích, thiết thực, là bệ phóng để trở thành “DOANH NHÂN TƯƠNG LAI”

Đăng ký tham gia Startup Wheel tại: https://assets.startupwheel.vn/gioi-thieu-cuoc-thi-y-tuong-khoi-nghiep/dang-ky

 

<