Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Trailer giới thiệu Startup Wheel 2013

STARUP WHEEL 2013 là cuộc thi dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học tại TPHCM có ý tưởng/sản phẩm khởi nghiệp hay, sáng tạo, có khả năng triển khai trong thực tế và góp phần cải thiện cuộc sống.