Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

TPHCM _Sơ tuyển Startup Wheel 2017

Vòng sơ tuyển Startup Wheel 2017 chính thức diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 6/2017 gồm sơ tuyển offline (tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ) và online. Kết quả Top 100 sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2017. Thông tin chi tiết về Startup Wheel cập nhật tại: https://assets.startupwheel.vn/ Liên hệ BTC: 08 5404 3555 hoặc startupwheelvn@gmail.com