Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Phát động Startup Wheel Khu vực phía Bắc

Hôm nay, ngày 21/4/2015, Startup Wheel đã “lăn ra” Khu vực phía bắc và dừng chân ở Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Buổi hội thảo vô cùng sôi nổi với sự tham gia của gần 400 sinh viên và các Anh/chị phóng viên báo đài tới tham dự.
Dự là sẽ có nhiều thí sinh đến từ khu vực phía Bắc tham dự Startup Wheel.

Sáng mai, sẽ có một buổi offline nhỏ dành cho các bạn khởi nghiệp khu vực phía Bắc nữa nhé!