Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Trần Thanh Tùng

Chưa bao giờ thấy thi Startup mà hoành tráng rứa, kéo dài 6 tháng với hàng loạt bom tấn sự kiện. Nói chung là khủng