Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Mộc Thanh Trà

Dừng chân ở Bán Kết Startup Wheel là một kết quả tốt đẹp, Team Mộc Thanh Trà nhận được nhiều sự quan tâm là một điều tuyệt vời hơn nhất.