Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân

Giám đốc TRUSTpay

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) – CEO TRUSTpay JSC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần quản lý tài sản số (DAMH), Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính công nghệ, không ngừng đột phá trong các dự án mới, được gọi là đã có thành công nhất định trong hành trình khởi nghiệp của mình nhưng ông Vương Lê Vĩnh Nhân luôn tâm niệm: “Tôi đã có câu trả lời “Tôi là ai” song “Tôi là ai ” là câu hỏi mà tôi luôn tự hỏi để nhắc nhở mình”.

Luôn tìm kiếm cơ hội mới và sự sáng tạo, Eric Vuong chính là nhân tố ưu tú đào tạo các startup con đường khởi nghiệp thành công, giúp các bạn trẻ luôn giữ vững cái “tâm” nhiệt huyết và phát triển cái “tầm” trong hành trình vươn lên của mình.