Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

ThS. Vũ Anh Tuấn

Giám đốc của QTSC Incubator

ThS. Vũ Anh Tuấn là Tổng Thư kí Hội Tin học TPHCM (HCA), Giám đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp Phần mềm Quang Trung. Ông còn là Chủ tịch CLB Ươm tạo Doanh nghiệp TP.HCM.