Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

ThS. Vũ Anh Tuấn

Giám đốc của QTSC Incubator

ThS. Vũ Anh Tuấn là Tổng Thư kí Hội Tin học TPHCM (HCA), Giám đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp Phần mềm Quang Trung. Ông còn là Chủ tịch CLB Ươm tạo Doanh nghiệp TP.HCM.