Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Dong Wook Kim

Điều hành và quản lý dự án Hebronstar Ventures

Ông Kim Dong Wook trải qua các kinh nghiệm làm việc như: Chuyên viên phân tích kinh doanh, Tư vấn chiến lược Hebronstar, Tư vấn nghiên cứu, Accenture Korea Intern, Ernst & Young Han Young Intern, Deloitte Anjin LLC. Các kinh nghiệm dự án của ông bao gồm:

  • Chương trình Tăng tốc của Hebronstar Ventures
  • Chiến lược Tăng trưởng KPF và Dự án Tái cấu trúc Danh mục Đầu tư,
  • Tư vấn thành lập liên doanh ở Trung Quốc cho một Công ty Module Mạng Quang
  • Dự án Phát triển Nông nghiệp Quốc tế cho thị trường Việt Nam
  • Dự án thành lập hệ thống thế hệ mới của Lotte Super Generation,
  • Celltrion Healthcare hướng dẫn sử dụng Kế toán Toàn cầu
  • Họp Kiểm toán của Dongwha Holdings Co. giữa Deloitte Korea và Deloitte Hong Kong,

Công ty TNHH Muji Hàn Quốc 감사 업무 참여.

Dự án Tác động Ngày Tác động của Deloitte. Ông đạt được các bằng chứng nhận như: Trước khi gia nhập Hebronstar Ventures với tư cách là Quản lý Điều hành và Quy hoạch, ông từng làm Chuyên gia phân tích tại Hebronstar Consultants và có kinh nghiệm về kế toán và CNTT trong khi làm việc trong các công ty toàn cầu khác nhau bao gồm Deloitte và Ernst & Young, tham gia vào sự tăng trưởng và chiến lược gia nhập thị trường toàn cầu, thiết lập hệ thống phân phối, lập kế hoạch tài chính IFRS và các dự án kiểm toán toàn cầu. Ông Kim có kinh nghiệm về bằng tốt nghiệp quản lý khách sạn.