Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Lê Nguyễn Vân Anh

Sáng lập & CEO - FG Holding Group

Bà Lê Nguyễn Vân Anh hiện là Chairwoman và CEO của FG Holding Group, là nhà sáng lập và CEO của F’enhance có mặt tại hơn 5 quốc gia. Là thành viên của Women Techmakers (Google) và Women in Technology (US). Cô là nhà cố vấn cho dự án công nghệ tên lửa Papusha Rocket Technology của Nga.