Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Bà Đỗ Hồng Yến

Associate of Beacon Fund

Bà Đỗ Hồng Yến hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Vào Phụ Nữ của Patamar Capital tại Việt Nam. Patamar Capital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực đầu tư vào các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Cô từng làm việc trong mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp tại HSC và mảng phân tích tại startup Trust Circle.