Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Trương Lý Hoàng Phi

Chủ tịch HĐQT IBP Chủ tịch HĐQT CT Đầu tư Techplus Sáng lập BSSC

Khi còn trong vai trò điều hành BSSC, Chị Trương Lý Hoàng Phi đã tham gia thẩm định và tư vấn cho hơn 4000 doanh nghiệp nhỏ và mô hình khởi nghiệp sáng tạo đa lĩnh vực. Dưới sự dẫn dắt của chị, BSSC đã trợ giúp cho hơn 800 dự án khởi nghiệp thuộc mọi ngành nghề về tài chính, cơ sở vật chất, tư vấn, xúc tiến thương mại.

Tháng 3/2017, Chị được tôn vinh trong Top 100 phụ nữ tiêu biểu tại chương trình “Tự hào Phụ nữ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức.

Tháng 8/2017, chị là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng dành cho doanh nhân trẻ Doanh nghiệp xã hội ASEAN 2017 tại thủ đô Manila của Philippines thông qua các hoạt động của BSSC

Tháng 12/2017, chị được bầu làm Phó Chủ Tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA)