Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Trịnh Minh Giang

Chủ tịch VIET Management Group

Ông Trịnh Minh Giang tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý (MBA) Đại học INSEEC-Paris, Pháp. Đồng sáng lập Alpha Books, ông Giang đóng vai trò không nhỏ trong việc xuất bản nhiều ấn phẩm giáo dục nổi tiếng như “Trí tuệ xúc cảm”, “7 loại hình thông minh”, “Lập bản đồ tư duy”,…

Ông cũng là Chủ tịch VIET Management Group với nhiều kinh nghiệm tư vấn và đào tạo kỹ năng và quản lý; nghiên cứu sâu về sáng tân (innovation), hệ thông tin quản lý (MIS), kinh tế nối mạng (network economy) và các lĩnh vực công nghệ khác như dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (airtificial intelligence), học máy (machine learning)… đồng thời cũng là Chủ tịch Hội Cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp (UAVF).

Với một thời gian dài nghiên cứu và đi sâu tìm hiểu về tư duy và sáng tạo, cũng như tham khảo các mô hình giáo dục tiên tiến trên thế giới, Ông Trịnh Minh Giang luôn tâm huyết và mong muốn có thể ứng dụng và phát triển nền giáo dục hiện đại kết hợp hài hòa với tinh hoa văn hóa Việt Nam để tạo ra một thế hệ học sinh Việt Nam mới “thực sự hiểu biết”.