Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Shashvat Rai

Quản lý quỹ Aavishkaar

Shashvat là quản lí đầu tư của quỹ Aavishkaar’s Frontier, hiện đang quản lí hai khu vực Indonesia và Bangladesh. Ông có 5 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ đầu tư ngân hàng, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư giai đoạn đầu, hoàn thành 5 dự án tại Aavishkaar dưới 4 năm với vốn cổ phần hơn 15 triệu đô. Ông cũng làm việc cho ngân hàng UBS Investment tại Hồng Kong & ngân hàng DSB, Ấn Độ. Shashvat tốt nghiệp MBA tại trường Kinh doanh Ấn Độ và B.Tech (Khoa học Máy tính) từ IIT Bombay, đồng thời cũng là ứng viên CFA (cấp độ 3).