Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Bà Phan Thị Ngọc Diễm

Giám đốc Ngoc Nam Phuong Media

Bà Phan Thị Ngọc Diễm là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Truyền thông Ngọc Nam Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)