Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Phạm Ngọc Tùng

Giám đốc Địa Ốc Sacom

Ông Phạm Ngọc Tùng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa Ốc Sacom. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).