Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phạm Ngọc Tùng

Giám đốc Địa Ốc Sacom

Ông Phạm Ngọc Tùng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa Ốc Sacom. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).