Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phạm Linh

Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á

Ông Phạm Linh hiện là Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Á. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)