Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Phạm Linh

Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á

Ông Phạm Linh hiện là Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Á. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)