Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Phạm Đức Nam Trung

Giám đốc DNES

Ông Phạm Đức Nam Trung hiện là Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES.