Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Phạm Đức Nam Trung

Giám đốc DNES

Ông Phạm Đức Nam Trung hiện là Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES.