Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Park, Y.J

Giám đốc KICC

Bà Park, Y.J hiện đang là giám đốc của Korea IT Cooperation Center và cũng là giáo sư về lĩnh vực công nghệ và quản lý của đại học SUNY Korea.