Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Bà Park, Y.J

Giám đốc KICC

Bà Park, Y.J hiện đang là giám đốc của Korea IT Cooperation Center và cũng là giáo sư về lĩnh vực công nghệ và quản lý của đại học SUNY Korea.