Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Phan Đình Tuấn Anh

Nhà sáng lập ANGELS 4 US

Ông Phan Đình Tuấn Anh là người sáng lập Angels 4 Us, một cộng đồng nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam. Ông là một trong 12 nhà huấn luyện viên khởi nghiệp được chứng nhận bởi Bộ khoa học và công nghệ; và chính phủ Phần Lan. ông cũng là cố vấn của SME Mentoring, 1 : 1 chương trình cố vấn cho những người khởi nghiệp tại Việt Nam. Ông có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường European Business School London (EBSL) và bằng Cử nhân Luật Thương mại từ trường Đại học Bond tại Úc.