Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Việt Đức

CEO ICM

Ông Nguyễn Việt Đức có 16 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Ngân hàng, Chiến lược, Quản lý rủi ro, Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm, Tư vấn, Pháp lý

  •  Các vị trí ông Nguyễn Việt Đức đảm nhiệm:
  • Hội đồng cố vấn cấp cao – Diễn đàn đổi mới sáng tạo thế giới
  • Hội đồng quản lý – Quỹ khởi nghiệp khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Tổng Giám đốc – Công ty quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam
  • Giám đốc Đầu tư Hội đồng quản trị HDbank
  • Phó Giám đốc cấp cao – KPMG Việt Nam
  • Giám đốc Khối Quản lý rủi ro‐ AnBinh bank
  • Giám đốc Đầu tư Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI SUN LIFE
  • Giám đốc Đầu tư Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ BAOVIETLIFE
  • Phó Giám đốc Khối tư vấn Eurocapital Securities Company