Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Trung Kiên

Sinh năm 1980. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Quá trình công tác:

  • 03/2021 – nay: Giám đốc Chiến lược và Kế hoạch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
  • 08/2019 – 02/2021: Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực kiêm Giám đốc điều hành Học viện Hòa Bình, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
  • 2017 – 07/2019: Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Dự án Cấp cao, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
  • 2016 – 2017: Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
  • 2009 – 2016: Giám đốc Dự án Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.
  • 2006 – 2009: Chỉ huy phó, Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.