Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Lee Jong Hyuk (J Lee)

Giám đốc điều hành Daewoo Networks

Ông Lee Jong Hyuk (J Lee) hiện là Giám đốc điều hành Daewoo Networks – Chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và là Vườn ươm doanh nghiệp tại Thị trường ASEAN. Daewoo Networks chuyên tổ chức sự kiện “Business Matching”, và hỗ trợ công ty của Hàn Quốc, Việt Nam và các nước trong khu vực ASEAN nhằm kết nối với các đối tác nước ngoài cũng như tạo ra các giá trị và lợi nhuận thông qua sự hợp tác giữa hai bên.