Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Junam Lee

Giám Đốc Korea IT Cooperation Center (KICC) TP.HCM

Ông Lee Junam hiện là Giám đốc của Korea IT Cooperation Center(KICC) tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2001, ông bắt đầu thực hiện các công việc hỗ trợ và hợp tác kinh doanh quốc tế trong các Cơ quan Chính phủ Hàn Quốc.