Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Trung Chính

Giám đốc CMC Technology Group

Ông Nguyễn Trung Chính hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, trước đây từ một công ty với 20 nhân viên ban đầu, đến nay, CMC đã phát triển thành tập đoàn công nghệ thông tin với hơn 2.000 nhân viên làm việc tại 10 công ty thành viên và viện nghiên cứu.

Tóm tắt quá trình làm việc của ông:

  • Từ tháng 06 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  • Từ ngày 27 tháng 02 năm 2007 đến ngày 21 tháng 06 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
  • Từ năm 1999 đến tháng 01 năm 2007 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH Máy tính Truyền thông, thành viên Hội đồng thành viên Công ty Máy tính Truyền thông;
  • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Công ty TNHH HT&NT chuyển tên thành Công ty TNHH Máy tính Truyền thông CMC và đảm nhận cương vị Phó Giám đốc công ty;
  • Từ năm 1993 đến năm 1995 : Thành lập Công ty TNHH HT&NT dựa trên nền tảng của Trung tâm ADCOM và đảm nhận cương vị Phó Giám đốc công ty;
  • Từ năm 1990 đến năm 1993 : Tham gia thành lập Trung tâm ADCOM trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia.
  • Từ năm 1988 đến năm 1989 : Cán bộ nghiên cứu – Viện Nghiên cứu Công nghệ quốc gia;
  • Từ năm 1982 đến năm 1987 : Sinh viên khoa Kỹ thuật điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội;
  • Từ năm 1980 đến năm 1982 : Làm nghĩa vụ quân sự tại Binh chủng Kỹ thuật thông tin
  • Được nhận bằng khen Doanh nhân Sao đỏ năm 2000, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2005, doanh nhân Việt Nam tiên biểu năm 2008,… và rất nhiều bằng khe. giải thưởng của nhiều tổ chức, nhà nước vì những cống hiến cho ngành CNTT-VT nói riêng và cho xã hội nói chung.