Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Ông Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch Kankyo Vietnam

Ông Nguyễn Tiến Trung hiện là Chủ tịch HĐQT, sáng lập Công ty Kankyo Việt Nam và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Khởi Nghiệp Quốc Gia. Là thành viên của hội đồng tư vấn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tập trung vào các chương trình kinh doanh quốc gia.

Ngoài ra, ông cũng là cố vấn Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, đồng thời là gương mặt quen thuộc của các Tổ chức, Mạng lưới dành cho các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp Khởi nghiệp tại Việt Nam.