Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Thành Nam

Sáng lập FUNiX

Ông Nguyễn Thành Nam sinh năm 1961, Ông có thể được xem là Nhà khởi nghiệp trong tập đoàn FPT, dấu ấn của Ông gắn liền với những mô hình mới, những ý tưởng mới, đầy sự sáng tạo và đã dẫn dắt những ý tưởng đó đi đến thành công.

Ông đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo với những thành công nhất định. Năm 1988, Ông đã cùng với 12 người khác thành lập Công ty Công nghệ Thực phẩm FPT, tiền thân của Công ty Cổ phần FPT. Ông là Chủ tịch Công ty phần mềm FPT (FPT Software)Giám đốc Dự án phát triển thị trường NigeriaTổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế FPT và hiện là Founder FUNiX.

Là thế hệ lãnh đạo đi trước đầy thành công trong nhiều mô hình, những chia sẻ từ Ông là bài học quý báu cho thế hệ lãnh đạo trẻ.