Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Nguyễn Phi Vân

Sáng lập World Franchise Associates

Nguyễn Phi Vân từng phụ trách các thương hiệu quốc tế thuộc tập đoàn Unilever, Nestle, Abbott, San Miguel, Mastercard, Johnson & Johnson… Từ cuối năm 2009, chị làm việc cho tập đoàn Gloria Jean’s Coffees ở các vị trí khác nhau như Giám đốc Marketing Quốc tế phụ trách 4 khu vực (châu Á, châu Phi, Trung Đông và Đông Âu), Tổng giám đốc khu vực châu Á.

Hiện nay, Nguyễn Phi Vân là người sáng lập và phát triển công ty World Franchise Associates khu vực Đông Nam Á, sáng lập và điều hành công ty Retail & Franchise Asia, đại diện cho gần 1.000 thương hiệu quốc tế tại châu Á – Thái Bình Dương