Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Phó chủ tịch VECOM

Ông Nguyễn Ngọc Dũng hiện là Phó Chủ Tịch kiêm Trưởng Đại diện VECOM tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông phụ trách PR và Công nghệ Thông tin của Quỹ Hiểu về trái tim, phát triển và vận hành hệ thống mạng xã hội nhân đạo Hiểu về trái tim (hieuvetraitim.com).

Ông còn đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như Giảng viên, Cố vấn về Thương mại điện tử Trường Đại học Kinh Tế Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên gia Tư vấn, Đào tạo pháp lý trong Thương mại điện tử và Thông tin truyền thông cho các trường Đại học và các trung tâm đào tạo. Ông cũng là người khởi xướng và được mời tham gia chấm giải cho nhiều cuộc thi về thương mại điện tử.