Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Nguyễn Lâm Viên

Giám đốc VINAMIT

Ông Nguyễn Lâm Viên là CT HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP VINAMIT, ông là doanh nhân thuộc thế hệ đầu tiên dấn thân khởi nghiệp khi nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới. Ông có gần 30 năm kinh nghiệm với vai trò doanh nhân khởi nghiệp cũng như quản lý và điều hành doanh nghiệp trực tiếp.

Đồng thời ông cũng là Phó chủ tịch hội Doanh Nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và Phó Chủ tịch Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam.Với sứ mệnh “Nâng tầm giá trị cho nông sản Việt”, các sản phẩm của VINAMIT đã vươn đến mọi miền đất nước và nhiều nơi trên thế giới.