Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Bà Nguyễn Hồng Mai

Giám đốc Spring Capital

Bà Nguyễn Hồng Mai hiện là CEO của Spring Capital và Chủ tịch Hệ sinh thái khởi nghiệp ngành Chế biến Lương thực thực phẩm của sở Khoa Học & Công Nghệ – Hồ Chí Minh.