Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020

Ông Nguyễn Anh Thi

Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM

Ông Nguyễn Anh Thi từng giữ chức vụ Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm, Đại học Quốc gia HCM ( ITP), đồng Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ (IPTC).

Hiện, ông là Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM