Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2022

Ông Lý Trường Chiến

Ông Lý Trường Chiến hiện là Chủ tịch HĐQT Tri Trí Group, Thành viên ICMC (International Committee Management Consultant), Thành viên BNI (Business Network International), Chuyên gia Cao cấp Tư vấn Chiến lược Quản trị & Kinh doanh, Đào tạo và phát triển Con người.

Với kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm, ông còn được biết đến với nhiều vai trò khác như: Phó Viện trưởng chuyên môn Viện Quản trị Chiến lược & Marketing (SMI), Đồng sáng lập Cộng đồng Quản trị và Khởi nghiệp, thành viên sáng lập nhiều tổ chức và hội đoàn chuyên môn,… Ngoài ra, ông còn tham gia nhiều hoạt động xã hội và đạt được nhiều giải thưởng uy tín.