Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Lý Đình Quân

CEO TT Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn

Là doanh nhân với 15 năm điều hành doanh nghiệp ở các vị trí cấp cao, ông Quân cũng có rất nhiều trải nghiệm từ các hoạt động hỗ trợ xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp như: đồng sáng lập và điều hành Vườn ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng (DNES); chuyên gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp mạng lưới các Nhà đầu tư thiên thần Việt Nam – iAngle Acceleration Program (iAA); sáng lập và Phó trưởng ban thường trực tổ chức Sự kiện Startup Fair 2016; sáng lập và Chủ tịch 3 nhiệm kỳ BNI Infinity Chapter; sáng lập Câu Lạc bộ Kiến tạo Khởi nghiệp Đà Nẵng (9startlab). 

Hiện nay, ông đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như:

  • Giám đốc SONGHAN incubator 
  • Chuyên gia hệ sinh thái khởi nghiệp
  • Ủy viên ban vận động thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc Gia
  • Ủy viên Ban cố vấn cho các tổ chức, dự án khởi nghiệp ở một số địa phương và các trường Đại Học.