Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Ông Lưu Danh Anh Vũ

Giám đốc giải pháp an ninh bảo mật IBM Việt Nam

Ông Lưu Danh Anh Vũ hiện đang làm việc trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại các công ty lớn như Lạc Việt, Microsoft, IBM, Amazon Web Service, ông là gương mặt diễn giả uy tín và quen thuộc đối với cộng đồng Quản lý. công nghệ, hỗ trợ và truyền bá ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi vấn đề của công việc và cuộc sống.

Ông cũng là thành viên của Hội đồng Đánh giá các Dự án Đổi mới Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tư vấn và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong việc áp dụng công nghệ và tiếp cận xu hướng. sự phát triển của thế giới. Đam mê công nghệ và thích được thử thách, ông đã khởi xướng và tạo ra nhiều sân chơi năng động cho các nhà quản lý trẻ để phát triển kinh nghiệm và cập nhật kiến ​​thức mới, chia sẻ và trao đổi các thách thức công nghệ hiện nay.