Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Ông Lê Bùi Kim Sơn

Head of Build 80 Program - Vietnam REAPRA

Ông Lê Bùi Kim Sơn là nhà sáng lập và hỗ trợ các startup để kêu gọi vốn, ông có nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực như F&B, Entertainment, Import & Distribution, Online Service Platform, Live Streaming and Video On Demand. Đồng thời ông cũng là người đồng sáng lập của hayhaytv.vn and livestar.vn.