Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Bà Dương Thanh Tâm

Chuyên Gia Quản trị chiến lược Doanh nghiệp, Nguyên Phó TGĐ công ty Vincommerce - Masan Group

Chuyên gia quản trị chiến lược doanh nghiệp

Kinh nghiệm

 • 2001-2007: làm việc trong lĩnh vực phân phối CNTT
 • 2007 – 2012: Giám độc khu vực phía Bắc Tập đoàn Lê Bảo Minh – NPP Canon VN. Quy mô công ty 500 người, doanh thu >2.000 tỷ. Top 100 công ty lớn nhất Việt Nam
 • 2012-2014: CEO công ty Việt Nữ – phân phối dược mỹ phẩm
 • 2014-2016: startup công ty Onnet lĩnh vực Marketing online, Branding agency. Vị trí CEO.
 • 2015-2018: Giám đốc chiến lược, cố vấn cấp cao tập đoàn VMT – đại diện Mỹ phẩm Menard tại VN
 • 2017-2018: cố vấn chiến lược, tái cấu trúc hệ thống vận hành chuỗi chuỗi bán lẻ Tokyo Lìe, quy mô >100 stores
 • 2016-2018: Founder & CEO chuỗi Miniso VN. Quy mô >40 stores.
 • Tháng 7/2018: sau khi bán Miniso, gia nhập Vingroup.
 • T7 – T10/2018: Trợ lý cấp cao về kinh doanh của CTTĐ Vingroup.
 • T10/2018 -2019: Phó TGĐ công ty Vincommerce – Vingroup.
 • 2020: Phó TGĐ công ty Vincommerce – Masan Group