Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 31/05/2021

Ông Christopher Beselin

Sáng lập & Chủ tịch fram^

Ông Christopher Beselin là người sáng lập và hiện là Chủ tịch của fram^. Ông cũng là cựu CEO và là người đồng sáng lập nên Lazada.vn.