Skip links
Bà. NGUYỄN QUỲNH ANH

Giám đốc, Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP) tại TP.HCM

Bà Nguyễn Quỳnh Anh là chuyên gia tài chính có nhiều kinh nghiệm trong việc định giá, cấp vốn, chiến lược & quản lý, tập trung vào các công ty ở giai đoạn đầu. Hiện là Giám đốc chương trình của Swiss Entrepreneurship Program (Swiss EP), bà Quỳnh Anh đang xây dựng một mạng lưới đối tác để đẩy mạnh các việc làm được tạo ra bởi các công ty phát triển và có công nghệ cao.