Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

YouthMentor

YouthMentor giúp những người trẻ tìm được người cố vấn phù hợp để nhận được sự dẫn dắt, tư vấn. Nền tảng website cung cấp quy trình mentoring gồm 4 giai đoạn nhằm kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Xây dựng một cộng đồng tài năng để chia sẻ kỹ năng, việc làm và mối quan hệ .