Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực IoT
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

VGT01

VGT01 là hệ thống xử lý khí thải triệt để vận hành khép kín, không tạo hóa chất tồn dư và giảm thiểu phát sinh nước thải. Sử dụng VGT01 giúp cải tiến và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh lượng khí thải lớn ở các nhà máy, giúp các nhà máy hạn chế được rủi ro trong kinh doanh và sản xuất, đồng thời giúp giải quyết các bức xúc của cộng đồng người dân đang bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường. Hiện nay hệ thống đã tung ra thị trường