Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

UMI (You make it)

Dự án UMI (You Make It) xây dựng các sản phẩm giáo dục STEM Robotics như các mini-lab ở nhiều nơi: có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày (như đèn thông minh trong nhà, hệ thống tưới cây tự động,…), cho phép các bạn học sinh lập trình chức năng theo mong muốn với giá thành phù hợp.