Skip links

Umbalena

Umbalena – Ứng dụng giáo dục giúp bé thông minh và phát triển toàn diện qua sách truyện cho trẻ em Việt Nam từ 2 – 6 tuổi; kho sách khổng lồ với 700+ sách truyện tiếng Việt, 300+ sách truyện tiếng Anh, thêm mới 10+ cuốn mỗi tuần. Sứ mệnh của Umbalena là giúp trẻ em phát triển ngôn ngữ và kiến thức và chinh phục mục tiêu “Xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam ham đọc”. Trong hành trình phát triển, Umbalena đã chinh phục Giải Nhất Startup Wheel 2020 và Giải Tiên phong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2020.

Website: https://umbalena.vn/