Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_10

Tubudd

Tubudd là một nền tảng công nghệ thông minh kết nối khách du lịch với người bạn bản địa.