Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AI
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Trợ lý ảo cho người Việt

Trợ lý ảo cho người Việt sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo mảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mang đến các tính năng hữu ích mà người dùng có thể sử dụng giọng nói để điều khiển như: Tra cứu thông tin Đa lĩnh vực, Điều khiển thiết bị thông minh… Sản phẩm dễ dàng tích hợp vào mọi thiết bị, hệ thống.