Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Healthcare
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Tinh dầu thiên nhiên

Dự án sản xuất tinh dầu thiên nhiên với nguyên liệu tận dụng từ phế phẩm nông nghiệp. Việc sử dụng nguyên liệu chính để chưng cất tinh dầu là phế phẩm sau khi thu hoạch cây sả như lá và bẹ không những giúp dự án đưa ra mức giá hấp dẫn cho sản phẩm của mình mà còn cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Tinh dầu được bán trực tiếp cho người dùng và doanh nghiệp sản xuất nước lau sàn, nước rửa bát và xà bông.