Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Thuengay.VN

Thuengay.vn – nơi tập trung các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các chuyên gia đặc biệt là marketing online trong từng mảng như facebook ads, viết bài SEO, quản trị fanpage,… trong quá trình quảng cáo thương hiệu.  Việc tìm kiếm freelancer phù hợp với yêu cầu cũng như các sản phẩm, dịch vụ của mình trở nên dễ dàng với thuengay.vn thông qua các gói dịch vụ có sẵn. Chúng tôi có kinh nghiệm xây dựng và phát triển vLance từ con số 0 lên đến 170.000 user