Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực Agritech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng BEST_STU

Thanh long Đức Thuận

Thanh long Đức Thuận gồm 2 dòng sản phẩm là Trà và Mứt. Tận dụng nguyên liệu trái thanh long và búp thanh long tại quê hương Bình thuận , áp dụng công nghệ chế biến nhằm nâng cao giá trị kinh tế.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tự nhiên, lành mạnh và chất lượng nhất.