Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021
  • Lĩnh vực AI
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Telepro – AI Telemarketing

Telepro ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ, kết nối hàng ngàn telesales thực hiện các công việc liên quan đến telemarketing, telesales, cross-sale, up sale, mời sự kiện.. cho doanh nghiệp, giúp giảm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bằng công nghệ nhận dạng giọng nói, NLP, Big data và AI.